Saturday, April 07, 2007

Teach yourself Norwegian

Snakker du Norsk? (Do you speak Norwegian?)

Ya, Yeg Snakker Litt Norsk (Yes, I speak a little Norwegian)

Lesson 1. Essential Vocabulary


Reise- Trip, travel, voyage, journey
Syke- Sickness
Pose- Bag


No comments: